Δελτίο Τύπου – συνάντηση με τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης κ. Κεραμιδά

Δελτίο Τύπου Β’ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης Το ΔΣ της Β’ ΕΛΤΕΕΘ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης κ. Κεραμιδά στον οποίο και παρέδωσε υπόμνημα

Δείτε περισσότερα

Διαβούλευση για ομαδοποίηση κλάδων εκπαιδευτικών και Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Γ΄ ΕΠΑ.Λ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόθεση του για αλλαγές στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών και τα ωρολόγια προγράμματα της Γ’ και Δ’ ΕΠΑΛ. Παρακαλούμε για τις

Δείτε περισσότερα