ΕΛΤΕΕ και ΕΛΜΕ στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης για τις εγκρίσεις των οληγομελών τμημάτων και άλλα

ΕΛΤΕΕ και ΕΛΜΕ στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης για τις εγκρίσεις των οληγομελών τμημάτων και άλλα

Β΄ ΕΛΤΕΕΘ

Β΄ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2001

Θεσσαλονίκη, 03-09-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΤΕΕ και ΕΛΜΕ στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης για τις εγκρίσεις των οληγομελών τμημάτων και άλλα προβλήματα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς

 

Υπόμνημα Διαμαρτυρίας

Το ΔΣ της Β’ ΕΛΤΕΕ καταθέτει τις θέσεις της για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Ανανιάδη. Αναλυτικότερα

Κ. Διευθυντά ,
Σας υποβάλλουμε το υπόμνημα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στα ΕΠΑΛ για την τρέχουσα περίοδο.

1. Ολιγομελή τμήματα (ΕΠΑΛ Πολίχνης κ.α.)
Προτείνουμε την λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων του ΕΠΑΛ Πολίχνης καθώς είναι το μοναδικό σε απογευματινή βάρδια στην ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εξάλλου το ΕΠΑΛ Πολίχνης πρέπει να στηριχθεί μέχρις ότου λειτουργήσει σε πρωινή βάρδια. Επειδή το κτίριο που στεγάζεται το ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ δεν είχε ανεγερθεί για χρήση ως ΕΠΑΛ με εργαστηριακούς χώρους, επειδή αποτελεί σαφής διάκριση για τους μαθητές των ΕΠΑΛ να μην τους δίνεται η δυνατότητα να πάνε σε σχολείο πρωινής βάρδιας, την στιγμή που για όλα τα σχολεία του δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την εξάλειψη της διπλοβάρδιας , η όποια συζήτηση για κατάργηση ή συγχώνευσή του θα πρέπει να τεθεί μόνο όταν το σχολείο λειτουργήσει κανονικά σε πρωινή βάρδια.
Σημειώνουμε ότι το συγκρότημα των ΕΠΑΛ Σταυρούπολης είναι ήδη κορεσμένο από μαθητές και υπάρχει πρόσφατο παράδειγμα ανεπάρκειας των αιθουσών με την προσπάθεια μετακίνησης εργαστηρίων του μηχανολογικού τομέα με τις γνωστές εξελίξεις (σύγκλιση σχολικού συμβουλίου , επιτόπια επίσκεψη του Δ/ντη ΔΔΕ Δυτικής Θεσ/νίκης), το οποίο θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί αν υποστηριζόταν η πρωινή λειτουργία του ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ . Ως πρόταση μπορεί να συζητηθεί και η μετακίνηση της έδρας του ΕΠΑΛ στην κοινότητα ΕΥΚΑΡΠΊΑΣ μετά από μελέτη της προέλευσης των μαθητών των ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και Πολίχνης.

2. Λειτουργία ειδικότητας Θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά.
Σχετ: «672/1-6-2018 έγγραφο του ΕΠΑΛ Λαγκαδά»
Σχετ: Τροποποιητικές Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ για την λειτουργία ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ
ΦΕΚ 2635-5/7/2018 και 3371-10/8/2018
Με το έγγραφο του ΕΠΑΛ Λαγκαδά σας αναφέρθηκε το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την ειδικότητα «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», στην οποία δεν δόθηκε ως επιλογή στους μαθητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ειδικότητα αυτή, κατά την προηγούμενη περίοδο των εγγραφών, με αποτέλεσμα την εξαναγκαστική τους εγγραφή σε άλλη ειδικότητα του μηχανολογικού τομέα. Χωρίς να λαβάνεται υπόψη η παράδοση που έχει ένα σχολείο και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το που θα εξυπηρετηθούν οι μαθητές αυτοί στα όρια του δήμου τους, καθώς και την δυνατότητα του ΕΠΑΛ να υποστηρίξει υλικοτεχνικά την ειδικότητα, πάρθηκε μια κεντρική απόφαση από το Υπουργείο χωρίς προηγουμένως να ζητηθούν εισηγήσεις από τις σχολικές μονάδες και τους συνδικαλιστικούς φορείς. Παρά τα δύο τροποιητικά ΦΕΚ 2635-5/7/2018 και 3371-10/8/2018 για προσθήκες ειδικοτήτων σε ορισμένα ΕΠΑΛ ανά την επικράτεια δεν συμπεριλήφθηκε η ειδικότητα αυτή στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά.

Ζητούμε την άμεση έγκριση λειτουργίας της εν λόγω ειδικότητας στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά.

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-eggrafes
Ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια εγγραφή τριπλασιάστηκε ενώ οι μαθητές δεν είχαν τον χρόνο να αντιληφθούν ότι πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους με τέτοια ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Δεδομένου ότι για τα ΓΕΛ η οριστικοποίηση των εγγραφών έχει επιτραπεί να γίνει μέχρι την έναρξη των μαθημάτων θεωρούμε αδικία και ανισότητα την ημερομηνία 6/7 που τέθηκε τελικά για τα ΕΠΑΛ. Εξάλλου είναι γνωστό ότι για την Β τάξη των ΕΠΑΛ πολλές εγγραφές πραγματοποιούνται στις 1-11 Σεπτεμβρίου. Επομένως δεν θα έπρεπε να «παγώσουν» οι εγγραφές στα ολιγομελή τμήματα για την περίοδο του καλοκαιριού. Ζητούμε την επέκταση της οριστικοποίησης για την περίοδο του Σεπτεμβρίου καθώς και την δυνατότητα των διευθυντών να ενημερώνονται καθημερινά για τις εγγραφές και την εξέλιξη τους εφόσον το σύστημα είναι on line.

4. Χρήση των εργαστηρίων για την διδασκαλία του Θεωρητικού μέρους μαθημάτων ειδικότητας.
Τόσο από την μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων όσο και από την διδακτική εμπειρία και την διδακτική πρακτική που έχει επικρατήσει κατά κόρον στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, τις οδηγίες των σχολικών συμβούλων και την πάγια οδηγία του ΙΕΠ, θεωρούμε πως πρέπει να εκδοθεί σαφής οδηγία η οποία να επιτρέπει την χρήση των εργαστηρίων για την διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων ειδικότητας (στην Β΄ και Γ΄ τάξη) κατά την λογική του εγγράφου 197427/δ4/4-12-2015, με σχετικές αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων ΕΠΑΛ – ΕΚ, το οποίο επιτρέπει την χρήση των εργαστηρίων υπό προϋποθέσεις στην Α΄ τάξη. Τίθεται το ερώτημα πως μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά της Α τάξης στα εργαστήρια για μαθήματα καθαρά θεωρητικά και δεν επιτρέπεται να μπαίνουν τα παιδιά της Β΄ και Γ΄ τάξης που έχουν μαθησιακή ανάγκη ακόμα περισσότερη για την χρήση των εργαστηριακών χώρων καθώς είναι ήδη σε τομέα-ειδικότητα.

5. Πτυχία ΕΠΑΛ και my school
Αλλεπάλληλες παλινδρομήσεις στην έκδοση πτυχίων και απολυτηρίων , καθώς το Υπουργείο εξέδωσε οδηγίες αντιφατικές καλώντας τους μαθητές να επιστρέψουν τα πτυχία τους στα σχολεία και να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν έκανα χρήση των αρχικά εκδοθέντων τίτλων. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί δεν υπάρχει μόνιμο άτομο να είναι ο χειριστής του myschool και αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση όλων των εγγράφων που αφορούν το σχολείο. Ζητούμε λοιπόν στα πλαίσια της κινητικότητας που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Διοικητικής ανασυγκρότησης και σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΔΑ:60Δ3465ΧΘΚ-ΚΚΛ να θεσμοθετηθούν θέσεις ΔΕ Διοικητικών καθώς και να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης σε εκπαιδευτικούς ώστε να υπάρχει μόνιμη γραμματεία σε κάθε σχολείο.

6. Εξεταστικά Κέντρα πανελληνίων εξετάσεων και βαθμολογικό κέντρο ΕΠΑΛ
i. Πανελλαδικές εξετάσεις και ΕΠΑ.Λ.:
Κάθε ΓΕ.Λ. και Εξεταστικό Κέντρο με εξεταζόμενους ακόμα κάτω και των 30 μαθητών. Δύο ή περισσότερα (04) ΕΠΑ.Λ. και ένα Εξεταστικό Κέντρο με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. να αναγκάζονται να μετακινούνται με δύο ή τρία λεωφορεία του ΟΑΣΘ προκειμένου να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και σε ένα περιβάλλον ξένο προς αυτά. (Δεν στέκει η δικαιολογία των μαθημάτων ειδικότητας, διότι είχαν Ε.Κ. στα ΓΕ.Λ. με 22 & 30 εξεταζόμενους).

ii. Επιτηρητές. Γιατί οι καθηγητές των Γυμνασίων καλούνται μόνο στα ΓΕΛ και όχι και στα ΕΠΑ.Λ. , με αποτέλεσμα να υπάρχει να υπάρχει δυσκολία στα Ε.Κ. των ΕΠΑ.Λ.;

7. Ωράριο εσπερινών ΕΠΑΛ Τάξεις μαθητείας και οργάνωση του θεσμού – Αναλυτικά προγράμματα τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά δικαιώματα με λιγότερες ώρες).

i.Μετά την ανακοίνωση του 30ωρου εβδομαδιαίου προγράμματος των Εσπερινών ΕΠΑΛ δεν έχουν ανακοινωθούν οι ώρες λειτουργίας του Εσπερινού κύκλου .
ii.Να βγει απόφαση ότι μπορεί να συστήνεται και από τα εσπερινά ΕΠΑΛ τάξη μαθητείας.
iii.Για την εξίσωση των πτυχίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ με τα ημερήσια, θα πρέπει να εξισωθούν τουλάχιστον οι ώρες της ειδικότητας πρωϊνού και εσπερινού ωραρίου στο ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικά στις ειδικότητες που συγχωνεύτηκαν στην Β΄ τάξη όπως οι Ηλεκτρολόγοι – Ηλεκτρονικοί , Τομέας Υγείας πρόνοιας Ευεξίας , στους οποίους το διδακτικό αντικείμενο πόρρω απέχει από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μείνουν με το τωρινό 6ωρο πρόγραμμα σπουδών, που ανακοινώθηκε στις 29/6/2018 ούτε από άποψη τύπου αν θέλουμε να επικαλούμαστε ότι δίνουν ισότιμα απολυτήρια με τα ημερήσια ΕΠΑΛ ούτε από άποψη ουσίας , στο γνωστικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. (βλέπε αναλυτικό Παράρτημα)

8. Αναλυτικά προγράμματα τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά δικαιώματα με λιγότερες
ώρες).

Για την εξίσωση των πτυχίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ με τα ημερήσια, πρέπει να εξισωθούν τουλάχιστον οι ώρες της ειδικότητας πρωϊνού και εσπερινού ωραρίου στο ωρολόγιο πρόγραμμα ειδικά στις ειδικότητες που συγχωνεύτηκαν στην Β΄ τάξη όπως οι Ηλεκτρολόγοι – Ηλεκτρονικοί , Τομέας Υγείας πρόνοιας Ευεξίας , στους οποίους το διδακτικό αντικείμενο πόρρω απέχει από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μείνουν με το τωρινό 6ωρο πρόγραμμα σπουδών, που ανακοινώθηκε στις 29/6/2018 ούτε από άποψη τύπου αν θέλουμε να επικαλούμαστε ότι δίνουν ισότιμα απολυτήρια με τα ημερήσια ΕΠΑΛ ούτε από άποψη ουσίας , στο γνωστικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.

9. Ενισχυτική στα πλαίσια τους θεσμού «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»
Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα ενισχυτικής στα ΕΠΑΛ μόνο για τα μαθηματικά και Νέα Ελληνικά. Ζητούμε να θεσμοθετηθούν και στα μαθήματα ειδικότητας τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Β΄ Θεσσαλονίκης