Β΄ ΕΛΤΕΕΘ

Β΄ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2001

Θεσσαλονίκη, 29-10-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενστάσεις, ανακλήσεις και επανεξετάσεις επί των αποσπάσεων

 

Σχετικά με τις ενστάσεις, ανακλήσεις και επανεξετάσεις επί των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ζητάμε την ικανοποίηση όλων των ενστάσεων εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας είτε των ίδιων των εκπαιδευτικών είτε των συγγενών Α΄ βαθμού που εξαρτώνται από αυτούς τους συναδέλφους καθώς και άλλοι σοβαροί οικογενειακοί λόγοι.

Σε αυτούς τους καιρούς της δύσκολης οικονομικής πραγματικότητας η υπηρεσία πρέπει να στηρίζει και να διευκολύνει τους συναδέλφους και όχι να τους εξωθεί σε άδειες άνευ αποδοχών.

Το υπουργείο δεν πρέπει να προχωρά σε προσλήψεις αναπληρωτών πριν ολοκληρωθούν οι όποιες τοποθετήσεις – αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών.

Πρέπει να γίνουν άμεσοι διορισμοί για την κάλυψη μόνιμων οργανικών κενών και  τοποθετήσεις προσωπικού ως γραμματεία στα σχολεία.

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕΕ Β΄ Θεσσαλονίκης