Πληροφορίες για τη B’ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες για τη B’ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Η Ένωση Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Β’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (Β’ ΕΛΤΕΕΘ) είναι ένα πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και μπορεί να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, την ΟΛΤΕΕ.

Βασικός σκοπός της Ένωσης είναι να επιδιώκει την ενεργοποίηση των μελών της, να μελετά και να συμβάλει στην επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και ιδιαίτερα των θεμάτων της ορθής διάρθρωσης και του αναγκαίου επιπέδου της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με στόχο την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της χώρας μας.

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιμα. Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί υπηρετούν στα σχολεία της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Β’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, όσοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί Τεχνικών Ειδικοτήτων υπηρετούν σε σχολεία της Β’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, σε Δημόσια ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα γραφεία της Β’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και οι αποσπασμένοι από τα πιο πάνω γραφεία στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανωτέρω εκπαιδευτικοί που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία με μετάταξη, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που ήταν μέλη μας και συνταξιοδοτήθηκαν.

Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο από εννιά (9) μέλη που εκλέγονται για ετήσια θητεία.

Πληροφορίες για την Ένωση στα τηλέφωνα

6977744872 – 6932429887

Απο το ΔΣ της Β’ ΕΛΤΕΕΘ