Δελτίο Τύπου –  συνάντηση με τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης κ. Κεραμιδά

Δελτίο Τύπου – συνάντηση με τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης κ. Κεραμιδά

Δελτίο Τύπου Β’ ΕΛΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Το ΔΣ της Β’ ΕΛΤΕΕΘ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης κ. Κεραμιδά στον οποίο και παρέδωσε υπόμνημα με σειρά ερωτήσεων τις οποίες προσπάθησε να απαντήσει ο αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής.

Το υπόμνημα περιείχε τις παρακάτω απορίες – ερωτήσεις αλλά και Προτάσεις του ΔΣ της Β’ ΕΛΤΕΕΘ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ζητάμε ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις που ζητά το Υπουργείο από τους Περιφερειάρχες. Γενικό θέμα που έχει σχέση με τη συνάντηση των 13 Περιφερειαρχών στο Υπουργείο τον Δεκέμβριο του 2016 (15 ή 16 Δεκεμβρίου 2016).

Ενημέρωση για τις συγχωνεύσεις στα ΕΚ της δυτικής (και ανατολικής θεσ/νίκης) και τι έχει προτείνει ο κ. Περιφερειάρχης.

Τι προβλέπεται για το ΕΠΑΛ Ωραιοκάστρου

Σύμφωνα και με τις τελευταίες τροπολογίες δεν θα υπάρχουν μετεξεταστέοι στα γενικά Λύκεια τον Σεπτέμβριο, εκτιμά ο κ. Κεραμιδάς ότι το ίδιο θα συμβεί και με τους  μετεξεταστέους της Γ’ Γυμνασίου τον Σεπτέμβριο ; Ποια είναι η άποψη του περιφερειάρχη με το υπάρχον σύστημα απόλυσης από τη Γ’ Γυμνασίου θα υπάρχουν μετεξεταστέοι ;

Στον τύπο γράφονται διάφορα σχετικά με το ρόλο τις αρμοδιότητες και την εκλογή των διευθυντών σχολ. μονάδας. Υπάρχουν πληροφορίες για το τι θα ισχύσει και πότε. Το ίδιο και για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Υπάρχουν δημοσιεύματα για υποβάθμιση του ρόλου του διευθυντή σχολ. μονάδας  με παράλληλη αξιολόγησή του, είναι  καλό να γίνει κάτι παρόμοιο; Σε τι θα αξιολογείται ο διευθυντής σχολ. μονάδας , όταν μέρος των αρμοδιοτήτων του θα περάσει στο Σύλλογο, στο 15μελές κ.λ.π.  Συζήτηση σχετικά με το θέμα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η υπουργική απόφαση με αριθμό  96004/Δ4, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1318 Β 1/7/2015 για τη λειτουργία των Ε.Κ. δημιούργησε προβλήματα δυσλειτουργίας στα ΕΠΑΛ.

Προτείνουμε κάποιες αλλαγές.

Κυρίαρχο όργανο στις αναθέσεις των μαθημάτων να είναι ο σύλλογος των διδασκόντων του ΕΠΑΛ με τον διευθυντή υποδιευθυντή και τομεάρχες του Ε.Κ. Το ίδιο να ισχύει και για τη μαθητεία. Ο σύλλογος του Ε.Κ. δημιουργείται το νωρίτερο τον Οκτώβριο κάθε διδακτικού έτους, ενώ ο σύλλογος του ΕΠΑΛ λειτουργεί πάντα.

Ώρες θεωρίας και εργαστηρίων 1/3 θεωρία+ 2/3 εργαστηριακές ώρες για υποδιευθυντές, διευθυντές  τομεάρχες υπευθ. Εργαστηρίων.

Επειδή συχνά αναφέρεται το τελευταίο διάστημα η χρηματοδότηση των σχολείων ας σκεφτούμε μήπως είναι καλύτερα να γίνεται η χρηματοδότηση απευθείας στα σχολεία μέσω κάποιας ελεγκτικής υπηρεσίας στην περιφέρεια. Ερωτούμε ποια είναι η γνώμη του περιφερειάρχη για το θέμα της χρηματοδότησης  αλλά και εάν έχει συζητηθεί κάτι για τη χρηματοδότηση των τεράστιων ΕΚ. Τι ισχύει στην Αθήνα και πόσα άλλα τέτοια ΕΚ υπάρχουν στη Χώρα.

Να εκδίδεται απόφαση για την κατανομή των απολυτηρίων των γυμνασίων στα ΕΠΑΛ μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων με τον ΔΔΕ.

Ο προσανατολισμός του Υπουργείου φαίνεται ότι είναι η ισχυροποίηση του απολυτηρίου του Λυκείου. Επιθυμούμε την ισχυροποίηση αντίστοιχα του ρόλου των ΕΠΑΛ. Να μη φύγουν από την τυπική εκπαίδευση και περάσουν στην κατάρτιση. Να παίρνουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ απολυτήριο και  πτυχίο με παράλληλη διέξοδο σε ΑΕΙ ΤΕΙ και αγορά εργασίας. Το απολυτήριο των ΕΠΑΛ να οδηγεί σε σχολές κυρίως των ΤΕΙ και κάποιων ΑΕΙ ή να επαφίεται στην κρίση των ΑΕΙ εάν θα πάρουν κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ ή να υπάρχει κάποιος συντελεστής μείωσης των βαθμών του απολυτηρίου των ΕΠΑΛ για τα ΑΕΙ.

Ενίσχυση του ρόλου του Περιφερειακού Διευθυντή :

Να μπορεί ο περιφερειάρχης να ιδρύει τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ της Περιφέρειάς του. Εάν υπάρχει προφανής και αιτιολογημένη ανάγκη για ίδρυση τομέα και ειδικότητας (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και ενηλίκων μαθητών) να προβαίνει στην ίδρυση ο Περιφερειάρχης.

Εγκρίνει τα ολιγομελή της μαθητείας το 2016-2017. Στο σχέδιο οδηγού εφαρμογής για τη μαθητεία αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης επαγγελματικής  εκπαίδ. του Υπουργείου.  Ποιος είναι διοικητικά ανώτερος ο προϊστάμενος ή ο περιφερειακός  Διευθυντής, ο προϊστάμενος ή ο ΔΔΕ. Θα αλλάξει το οργανόγραμμα του Υπουργείου ή θα παραμείνει η πρόχειρη αυτή λύση ;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Κάθε ΕΠΑΛ να μπορεί να έχει τάξη μαθητείας για όλες τις ειδικότητες που λειτουργούν.

Πότε θα γνωρίζουμε για την αξιολόγηση της μαθητείας. Γιατί να γίνεται μέσω του ΕΟΠΠΕΠ ; Η συμπεριφορά του μαθητευόμενου που παρακολουθείται από τον υπεύθυνο καθηγητή και την επιχείρηση δεν θα αξιολογείται ;

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης μήπως είναι  πολλές για μια μικρή επιχείρηση ; Έμπειρο στέλεχος, παρουσιολόγια, ημερολόγια μάθησης, έντυπα προόδου μαθητή κ.α.  Ποιος θα τα συμπληρώνει μαθητής, η επιχείρηση ή ο εκπαιδευτικός.

Να οργανωθεί η μαθητεία του 2017-2018 σύντομα με εύρεση επιχειρήσεων και υποψήφιων μαθητών. Χρειάζεται χρόνος για την ενημέρωση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ. Πρέπει μέχρι το Πάσχα να έχουν ορισθεί τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το 2017-2018 σε κάθε ΕΠΑΛ – ΕΚ και να έχουν ορισθεί οι υπεύθυνοι καθηγητές. Μέχρι τέλους Ιουνίου πρέπει να κλείσουν τα τμήματα μαθητείας και κάθε τι σχετικό με αυτά. Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, οι τελειόφοιτοι μαθητές καλά είναι να ενημερωθούν πριν φύγουν από το σχολείο.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για κάθε τμήμα μαθητείας ορίζεται ένας υπεύθυνος καθηγητής. Είναι απλούστερο να παίρνει σταθερή μείωση ωρών αντί για τον προτεινόμενο πολύπλοκο υπολογισμό π.χ. προτείνονται οι 5 ώρες.

Να γίνει έγκαιρα ενημέρωση των γονέων των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου αλλά και όλων γενικότερα των γονέων και ενηλίκων μαθητών ότι, οι εγγραφές γίνονται από 25 έως 30 Ιουνίου.