Επιδότηση Μαθητευόμενων Δ’ Φάση

Επιδότηση Μαθητευόμενων Δ’ Φάση

ΑΡΧΕΙΟ PDF

B΄ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001

Αθήνα, 23-06-2020

 Αρ. Πρωτ.: 58

ΠΡΟΣ :

ΠΔΕ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ :  “ Επιδότηση Μαθητευόμενων Δ’ Φάση”

Σχετ.:

Από τις αρχές Φεβρουαρίου 2020 είναι τεράστια τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους επόπτες εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαθητείας καθώς τους ζητήθηκε από το ΥΠΑΙΘ η τεκμηρίωση εισφορών και αποδοχών από τη μεριά του εργοδότη προς τους μαθητευόμενους. Οι εκπαιδευτικοί συναντούν ανυπέρβλητα εμπόδια, με τους λογιστές των ιδιωτικών επιχειρήσεων καθώς και με τους υπεύθυνους προσωπικού δημόσιων φορέων να αδυνατούν να παράσχουν τα απαραίτητα έγγραφα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, προσκρούοντας σε άλλους νόμους και προσθέτοντας επιπρόσθετη απασχόληση, η οποία επιβαρύνει με επιπλέον κόστος τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το τμήμα Μαθητείας του ΥΠΑΙΘ πρέπει να αντιληφθεί τον τεράστιο όγκο εγγράφων και πληροφοριών που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται οι επόπτες εκπαιδευτικοί, να επικοινωνούν και να ζητούν αποδεικτικά από τους λογιστές όπως (αναγγελίες, διακοπές, ΑΠΔ) και να τις ελέγχουν για την ορθότητα των στοιχείων, να αναζητούν συνεχώς επιχειρήσεις διαθέσιμες να δεχτούν μαθητευόμενους αφού τους ενημερώσουν για την κείμενη νομοθεσία, να κάνουν εισηγητικές εκθέσεις, αξιολογήσεις  κτλ.

Με πείσμα και κούραση σπαταλούν αρκετές εργατοώρες εκτός ωραρίου συχνά σε καθημερινή βάση και έχουν φτάσει στα όρια τόσο οι εκπαιδευτικοί-επόπτες αλλά και οι Δ/ντές των ΕΠΑΛ με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μαραζώνει σταδιακά ο θεσμός και να λιγοστεύουν οι εκπαιδευτικοί και οι εργοδότες που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα που εντοπίζεται στο λογιστικό κομμάτι που συνοδεύει τη μαθητεία, είναι η διαδικασία συλλογής των όποιων παραστατικών μισθοδοσίας & εισφορών  από τους επόπτες, το οποίο δεν προβλέπεται από κανένα ΦΕΚ σχετικό με τη μαθητεία. Ούτε οι επόπτες εκπαιδευτικοί ούτε οι Δ/ντές των ΕΠΑΛ είναι εκκαθαριστές ή ελεγκτικοί μηχανισμοί οικονομικών στοιχείων εργοδοτών και εργαζομένων. Επιπλέον δεν διαθέτουν τις απαραίτητες οικονομικές και λογιστικού τύπου γνώσεις ώστε να προβούν με ασφάλεια και ακρίβεια σε ελέγχους τέτοιου τύπου.

 Όλες αυτές οι διαδικασίες αποθαρρύνουν τους εργοδότες στο να παίρνουν μαθητευόμενους και πολλοί είναι έτοιμοι να προβούν μέχρι και σε καταγγελίες συμβάσεων.

Ζητάμε

 Να προχωρήσουν άμεσα οι πληρωμές των μαθητευόμενων από πλευράς υπουργείου

Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες τεκμηρίωσης εισφορών και αποδοχών από τη μεριά επιχειρήσεων προς τους μαθητευόμενους.

Να δοθούν οδοιπορικά στους επόπτες βάση των χιλιομέτρων που βρίσκονται οι επιχειρήσεις.

Να αυξηθεί το μειωμένο ωράριο για τους υπεύθυνους εποπτείας και να ξεκινούν από τον Σεπτέμβρη κάθε έτους οι διαδικασίες επαφών και τοποθετήσεων.

Να γίνουν αποδεκτά για τη Δ φάση τα αποδεικτικά που θα προσκομίσουν οι  μαθητευόμενοι από την κίνηση του λογαριασμού τραπέζης για την αμοιβή του εργοδότη και την εκτύπωση εισφορών του ΕΦΚΑ από την μεριά του μαθητευόμενου ανά τρίμηνο.

Να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις-ημερίδες από υπεύθυνους του υπουργείου σε όλες τις περιφέρειες, προς τους λογιστές και τους υπεύθυνους προσωπικού δημόσιων φορέων για τις διαδικασίες δήλωσης και αποδεικτικών εντύπων που πρέπει να εκδίδουν για τους μαθητευόμενους που απασχολούν.

Να αυξηθεί η αποζημίωση που λαμβάνουν οι μαθητευόμενοι καθώς έχουν πτυχίο και δεν είναι ανειδίκευτοι.

Χαιρετίζουμε την απόφαση του υπουργείου για την επιδότηση των μαθητευόμενων με το ποσό των 700 Ευρώ για την περίοδο της καραντίνας. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες απόδοσης οι οποίες πρέπει να είναι αυτοματοποιημένες.

Ο θεσμός της μαθητείας πρέπει να ενισχυθεί και το υπουργείο πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ δεν πρέπει να υπάρχει για απαξίωση του θεσμού και εγκατάλειψή του.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Β’ ΕΛΤΕΕΘ