Αλλαγή στη μοριοδότηση σχολικών μονάδων

Αλλαγή στη μοριοδότηση σχολικών μονάδων

ΑΡΧΕΙΟ PDF

Θεσσαλονίκη, 09-10-2023

 Αρ. Πρωτ.: 10

ΠΡΟΣ :

κ. Ρουμπίδη Χρήστο
Διευθυντή Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝ. :

κ. Κόπτση Αλέξανδρο
Διευθυντή Π. Δ.Ε. Κεντρ. Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: Αλλαγή στη μοριοδότηση σχολικών μονάδων

Κύριε διευθυντή,
Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3941/11-9-2018 , το 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων μετέπεσε στην κατηγορία Γ ως προς τη μοριοδότησή του.
Η αλλαγή αυτή έχει επιφέρει τα τελευταία χρόνια, βαρύτατες συνέπειες στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου και στο ανθρώπινο δυναμικό του.
Συγκεκριμένα:
α) η στελέχωση του σχολείου είναι ελλιπέστατη, καθώς μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ΄αυτό, αφού μόλις τοποθετηθούν οργανικά ζητούν απόσπαση λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους (χιλιομετρική απόσταση, οικονομική επιβάρυνση).
β) μειώνεται το μαθητικό δυναμικό, λόγω των κενών σε εκπαιδευτικούς και των χαμένων διδακτικών ωρών ειδικά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
γ) αυξάνεται κάθε χρόνο ο αριθμός αιτημάτων για έγκριση ολιγομελών τμημάτων.

Δηλώνουμε ότι συμμεριζόμαστε απολύτως την αγωνία μαθητών, γονέων και διδακτικού προσωπικού και

ζητούμε άμεσα την αλλαγή στη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων ώστε να δοθεί κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν απομακρυσμένα σχολεία.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Β ΕΛΤΕΕΘ

Πρόεδρος

Παζάρσκη Γεωργία

Γεν. Γραμματέας

Ζαχάρογλου Ερασμία