Προτάσεις για το σχέδιο νόμου “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”

Προτάσεις για το σχέδιο νόμου “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”

Αρχείο PDF

Β΄ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Προτάσεις για τη διαβούλευση στο σχέδιο νόμου:

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ́ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2 – Αντικείμενο

Από το 1984 που λειτούργησαν τα ΤΕΛ και τα  Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) με κάθε αλλαγή Υπουργού Παιδείας (όπου ο καθένας φέρνει και ένα καινούριο νομοσχέδιο κάθε φορά) επιχειρείται η αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τριάντα χρόνια δηλαδή πήγαν χαμένα για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση χωρίς σκοπό και στόχο, για να έρθει αυτό το Νομοσχέδιο και να δημιουργήσει σχολεία μαμούθ σε ανύπαρκτες υποδομές και κτίρια του 1980 (κάποια απ΄αυτά και πολύ πιο πριν).

Το Υπουργείο Παιδείας νομοθέτησε μόλις πριν 2-3 χρόνια. Πότε αξιολογήθηκε ο νόμος 4763/2020 για να εντοπιστούν τα τρωτά του σημεία και να προταθούν βελτιώσεις; Ακόμη και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ ψάχνουν το βηματισμό τους, αφού σε πολλές των περιπτώσεων δεν έχει εξασφαλιστεί το στοιχειώδες επίπεδο της διδασκαλίας σε αυτά, με βιβλία γραμμένα το 1999 και μια πρακτική άσκηση (για την οποία γίνεται τόσος λόγος σ΄αυτό το νομοσχέδιο) που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας.

Είναι αδύνατη η διάχυση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) προς τα ΕΠΑ.Λ., διότι ακριβώς εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε σχολεία που δεν ολοκλήρωσαν ακόμη την τριετή ίδρυσή τους, χωρίς αποτελέσματα που έχουν αξιολογηθεί.

Η πραγματική αναμόρφωση των ΕΠΑΛ επιτυγχάνεται με σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, σύγχρονα βιβλία , σύγχρονες κτιριακές υποδομές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ – ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4763/2020

Άρθρο 3 – Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η μετονομασία των Ι.Ε.Κ. σε Σ.Α.Ε.Κ. δεν είναι αυτή που θα προσφέρει την ανώτερη ποιότητα στην κατάρτιση. Ο ελκυστικός τίτλος για γονείς και υποψήφιους σπουδαστές, όταν δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό της ίδρυσής τους, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρχουν σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, εξοπλισμένοι εργαστηριακοί χώροι, εκπαιδευτικό προσωπικό με εμπειρία, οργανωμένη διαδικασία σύνδεσης με την αγορά εργασίας, κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και πιστοποίηση στην ώρα της.

Ζητούμε τη μετονομασία του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ σε Ανώτερο  Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας γιατί «ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε (5) του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.» όπως και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).  Το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ, θα πρέπει κι αυτό  να μπει στο παράλληλο μηχανογραφικό  για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, αν θέλουμε να μιλάμε για ίσες ευκαιρίες στη Δημόσια Επαγγελματική  Εκπαίδευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ1 ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020

Άρθρο 13 – Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ1 -ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- Άρθρο 40Α 

Για να επιτευχθεί η σύζευξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) με την αγορά εργασίας, καθώς και με τις ανάγκες και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας (προϋποθέσεις  που ήδη λαμβάνονται υπόψη μέχρι σήμερα για την ίδρυση και λειτουργία ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ), δεν είναι αναγκαία η ίδρυση μιας νέας δομής, όταν υπάρχουν οι επιμέρους δομές που την αποτελούν και αρκεί μία Υπουργική Απόφαση για να ρυθμίσει τις σχέσεις μεταξύ τους.

Η ίδρυση των  Κ.Ε.Ε.Κ. θα δημιουργήσει ΕΠΑΛ πολλών ταχυτήτων.

 Άρθρο 40Δ – Επιλογή ειδικοτήτων στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαιδευση πρέπει να λειτουργούν όλοι οι τομείς και ειδικότητες και να μη γίνεται λόγος για ίδρυση και κατάργηση ειδικοτήτων όπως ακριβώς μια επιχείρηση που ακολουθεί τους κανόνες της αγοράς εργασίας. Πρέπει να δίνεται ισότιμα η δυνατότητα στους μαθητές να ακολουθήσουν αυτό που επιθυμούν. Οι τεχνολογικές αλλαγές είναι αυτές που επιβάλλουν την προσθήκη νέων διδακτικών αντικειμένων σε πολλές ειδικότητες ιδίως σε αυτές που οδηγούν σε θέσεις εργασίας με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα .

 Η κατάργηση ειδικότητας/τομέα φέρνει μείωση και εξαφάνιση οργανικών θέσεων.Η αλλαγή ειδικοτήτων προϋποθέτει μη μόνιμο προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 17Β, 18, 19 ΚΑΙ 21 N.4763/2020

Άρθρο 15 – Πρακτική άσκηση μαθητών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων – Εβδομάδα Προσανατολισμού

Η Πρακτική άσκηση των μαθητών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων είναι πρακτικά αδύνατον να πραγματοποιηθεί «στη Γ ́ τάξη, είκοσι δύο (22) ημέρες συνεχόμενα», διότι οι μαθητές προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και θα δημιουργηθεί χάος στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Εκτός αν πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη των εξετάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4186/2013

Άρθρο 19 – Οργάνωση και λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων-

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πάνω από 400 ΕΠΑΛ και ενώ ελπίζαμε για αίθουσες με μέγιστο αριθμό 22 μαθητές ανά τάξη και ιδρύσεις νέων ΕΠΑΛ,  το Υπουργείο προτείνει σαν  καλή πρακτική τη συγχώνευση. Το οργανωμένο σχολείο, όπου καθηγητές και μαθητές γνωρίζονται καλά μεταξύ τους, με μια σχέση άκρως παιδαγωγική και ανθρώπινη θα μετατραπεί σε χαοτικό και απρόσωπο, όπου θα αυλίζονται πάνω απο 1000 μαθητές και εύκολα θα παρεισφρύουν εξωσχολικά στοιχεία σε αυτό.

Αφού το Υπουργείο πρόκειται να διαθέσει τόσα κονδύλια για τη μεταρρύθμιση που σχεδιάζει να υλοποιήσει, αντί για συγχωνεύσεις να κατασκευάσει νέα κτήρια με σύγχρονες προδιαγραφές, με στόχο το σύνολο της μαθητικής κοινότητας να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας δημόσια σχολική στέγη και εξοπλισμό, χωρίς διακρίσεις.

Δε θα δεχτούμε κατάργηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών με πρόσχημα τον «εξορθολογισμό» τους.

Σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. να  τοποθετούνται, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών που φοιτούν σε αυτά, Υποδιευθυντές.

Να μειωθεί το διδακτικό ωράριο των Υποδιευθυντών τουλάχιστον 8 ώρες του αρχικού, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητές τους και στο φόρτο εργασίας που επωμίζονται.

Σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. να λειτουργεί Γραμματεία, με θέσεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτονται μετά από μετάταξη και όχι απόσπαση ή υπεραριθμία.

 

 

Άρθρο 22 – Τομεάρχες Επαγγελματικών Λυκείων

Οι Τομεάρχες ΕΠΑ.Λ. είναι στελέχη της εκπαίδευσης και έχουν το ωράριο και το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται.

Είναι θετικό που καθορίζεται αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε επαγγελματικό τομέα αλλά και για τα μαθήματα γενικής παιδείας.

Αποτελούν στελέχη εκπαίδευσης με πλήθος αρμοδιοτήτων ακόμα κι αυτό του Μέντορα και Συντονιστή όμως θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης στους εργαστηριακούς χώρους είτε σε συνεργασία με το Διευθυντή του ΕΚ είτε  με τον Υπεύθυνο Εργαστηρίων.

Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει παράταση της τετραετούς θητείας τους μέχρι τη λήξη της.

Άρθρο 25 – Εργαστηριακά Κέντρα

Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων των  Ε.Κ. να  αποτελούν στελέχη εκπαίδευσης με 2ωρη μείωση ανεξαρτήτως ωραρίου και να ορίζεται επίδομα θέσης.

Γενικές παρατηρήσεις και κάποιες προτάσεις – προσθήκες που αφορούν  το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.

-Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθορίζονται πάρα πολλά θέματα. Αυτό σημαίνει ότι το Νομοσχέδιο έχει πολλά κενά.

-Τα συνδικαλιστικά όργανα δε φαίνεται  να συμμετέχουν πουθενά.

-Πολλές νέες θέσεις στελεχών  προβλέπονται, καλώς ή κακώς,  αλλά για αναβάθμιση του επιπέδου των μαθητών δε    γίνεται λόγος πουθενά.

-Δεν προβλέπεται πως θα χρηματοδοτούνται τα ΕΠΑ.Λ., τα Ε.Κ., τα Σ.Ε., οι Ε.Σ.Κ. και οι  Σ.Α.Ε.Κ..

Από το Δ.Σ της Β ΕΛΤΕΕΘ